УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТ: ТРИ СТІНИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРУЙНУВАТИ

УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТ: ТРИ СТІНИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРУЙНУВАТИ

СТІНА ІҐНОРУВАННЯ ОСВІТИ
СТІНА ІҐНОРУВАННЯ SOLA SCRIPTURA
СТІНА ІҐНОРУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА

1 У протестанта є Слово, яке достатнє для усіх змін, росту і розвитку.
2 У протестанта є Слово, яке робить його відповідальним.
3 У протестанта є Слово, яке робить його відважним не боятися жодної зміни, бо Христове Слово в Дусі – вище за будь-яку церковну традицію.
4 У протестанта є Слово, яке не дозволяє йому беззастережно приймати вчення різних релігійних вчителів.
5 Протестант відповідає за свою церкву, за своїх проповідників та пасторів.
6 Протестант вибрав не знати Слово як слід, не керуватися Ним, не розбиратися в Ньому, не розмірковувати над Ним.
7 Протестант вибрав, щоби хтось розбирався зі Словом і вчив його.
8 Протестант вибрав дорогу букви, байдуже, що вона перечить духу Писання.
9 Протестант вибрав поверхневість.

10 Протестант вибрав невченість, тому дотепер переклади Біблії роблять православні й католики, а зроблені переклади нікому редагувати (бо кому потрібна та грецька чи гебрейська, вже скоро Господь прийде).
11 Уже скоро тридцять років протестантські семінарії випускають тих, хто допомагає українським протестантам вимирати, а їхню проповідь робить непочутою у суспільстві.
12 За 26 років незалежності, українські протестанти не заснували не те що хоча б один відомий університет, але й навіть приватної загальноосвітньої школи, яка б стала зразком для багатьох та викликом системі оствіти.
13 Протестант вибрав гріхи, які він не робить і залежності, з якими він бореться, але пожиттєво пробачив собі крадіжку, хабар, залежність від майнового статусу.
14 Протестант ходить у правильну церкву. Всі інші християни – неправильні. Тому він вибрав відноситися до них зневажливо чи принаймні зверхньо і відгукуватися негативо, з насмішкою.
15 Протестант у кожній людині не з його церкви бачить халдея, невіруючого, заблудлого, але недобачає у ближньому образу Божого і особи, за яку помер Ісус.
16 Протестант не спішить платити за навчання в християнській школі/програмі/семінарії/університеті, але без проблем платить хабар у корупційній системі української освіти.
17 Протестант знає, що його Учитель і Спаситель Ісус більше як 90% часу Свого служіння провів не в стінах храму чи синагоги, і все ж найчастіше і найохочіше служінням називає усе, що робить у стінах церкви, воліючи якомога рідше висувати носа зі свого храмового комфорту.

Три інструменти, через які Божий Дух допоможе руйнувати небезпечні стіни
18 Розбудовуйте християнську освіту
19 При своїй церкві протестант створює християнську загальноосвітню школу.
20 Нова Україна має виходити з сучасних загальноосвітніх християнських шкіл.
21 Протестанти-педагоги об’єднуються в загальнонаціональний руху фахівців, які, зберігаючи вірність Писанню, намагатимуться вивчити та застосувати сучасні педагогічні здобутки.
22 Протестант заохочує молодих людей здобувати педагогічні професії – уже прийшов час високої зацікавленості посвяченими молодими фахівцями.
23 Баптисти, п’ятидесятники, де ваші університети?
24 Якщо сьогодні, у час свободи і можливостей, ми не створили університети, то не маємо ніякого права нарікати на погані шкільні програми, писані ще старими комуністами та сучасними атеїстами.
25 Не допускайте до кафедри проповідувати неосвічених проповідників.
26 Змушуйте кожного пастора здобувати освіту і продовжувати навчання. Кількість відвіданих конференцій не враховується – значення має якісний прогрес у проповідуванні, лідерстві, наставництві і плідному християнському житті.
27 Допоможіть своїм пасторам і проповідникам зняти корону умілих проповідників – очікуйте більшого від проповідників.
28 Не дозволяйте красномовним балакунам, які люблять чути найбільше себе, займати церковні служіння і кафедри.
29 Реформуйте семінарії.
30 Впливайте на існуючі семінарії – не потрібна позитивна статистики кількості випускників – потрібні добрі зміни в церквах.
31 Вимагайте від кожного вчителя практичні і теологічні статті, матеріали, курси, блоги. Якщо викладач семінарії не продукує корисний і якісний матеріал – він не тим займається або не тим завантажений.
32 Перестаньте зневажати і профанувати духовне у стінах семінарії, називаючи списування, плагіат та академічну недбалості благодаттю. Церкви уже наповнені невігласами з семінарськими дипломами бакалавра, магістра і доктора.
33. Нікого не можна назвати магістром чи доктором, допоки не побачите його надрукрваної книги.
34 Ставте перед студентом виклик – особистий, академічний, духовний
35 Не навішуйте на себе ярлики: найправильніша, найкосервативніша, найбіблійніша, найсучасніша семінарія – результатом вашої праці має бути прогрес в помісній церкві – духовний і кількісний та друковані матеріали для загальної користі.
36 Плекайте SOLА SCRIPTURA
37 Кожен протестант на своєму рівні – проповідник.
38 Він перейшов від спонтанного читання до глибокого вивчення Біблії.
39 Він навчився досліджувати уривок в контексті, його цікавить буквальне і оригінальне значення слова.
40 Протестанта цікавлять древні біблійні мови, він їх вивчає. Якщо не має змоги їх вивчити, тоді він використовує довідковий матеріал, який сам же ж і придбав.
41 Він розмірковує над зрозумілим тектом Слова, шукаючи Божих принципів для родинного, бізнесового, церковного та приватного життя.
42 Він обговорює результати свого дослідження зрозумілими принципами з ближніми, у родині, фірмі, авдиторії.
43 Він сповнений спраги і потреби постійної зустрічі з Господом Богом на сторінках Його Слова.
44 Він хоче і прикладає старання, щоби його розум не переставав оновлюватися під дією Слова.
45 Кожен протестан акуратно і послідовно застосовує у щоденному житті те, у що вірить.
46 Його сім’я не декларує церковну прихильність – їхню посвяту бачать сусіди і співробітники.
47 Протестантські родини немовби захищені особливим покровом – Божою силою через послух Писанню: чоловік головує, слугуючи, а дружина співрацює у покорі і пошані; діти не знають проти чого бунтувати, адже батьки не живуть подвійними стандартами, очікуючи від них того, що самі не виконують.
48 Протестант відомий, як особливий робітник, співробітник, директор і депутат – у нього прозорі вимоги і чітка каса, він не намагається поспішно збагатитися за рахунок неякісної роботи, “позиченого” матеріалу, хабара чи, утримуючи гідну платню.
49 Слову протестанта можна вірити краще, як будь-якому документу, хоча і в його документах все чітко і послідовно.
50 Протестант не ділить гріхи на малі і великі. Він сповідає кожен гріх, утікаючи від нього, визнаючи.
51 Протестан не борець проти окремих гріхів – він сам являє світло і послідовно допомагає визволятися тим, хто в них загруз.
52 Протестанти створили не просто мережу реабілітаційних центрів від усіх мислимих і немислимих залежностей – вони створили у своїх церквах і підприємствах середовище прийняття і практичної любові та допомоги людям, які у полоні різноманітних сучасних і древніх гріхів.
53 Протестант своїм позитивним прикладом послуху Слову змушує змінюватися християн історичних конфесій.
54 Те, що протетстантські пастори і проповідники цінують принцип solo Scriptura видно як за кафедрою, так і в прийнятих рішеннях практичного церковного життя.
55 У складніших ситуаціях вони апелюють не до свого досвіду чи досвіду попередніх поколінь, але найперше вивчають і дотримуються Христового вчення та духу Писання.
56 Церковні лідери акуратно досліджують церковні традиції і передання, піддаючи їх осмисленню у світлі Писання – і віруючі з облекшенням сприймають звільнення від тягару біблійно необґрунтованих звичаїв та правил.
57 Церковні проповіді перестали бути нудною справою, навіть нецерковні люди заходять на богослужіння, щоби почути зрозумілий виклад біблійного тексту з чітким поясненням для практичного застосування в житті.
58 Проповідники і пастори продовжують навчатися пізнанню Слова і Його глибокого, але зрозумілого викладення.
59 Послух Писанню змусив багатох пасторів відмовитися від одноосібного лідерства, запровадивши множинне пресвітерство у церквах, як в апостольський час.
60 Зрілі служителі, як і біблійні, оточені молодими служителями і охоче передають їм свої офіційні посади, молитвами і порадами підтримуючи їх у справі.
61 Під дією Слова Христового через вивчення біблійного богослов’я, церковні посади перестали сприйматися як позиції статусу, сану, влади та прибутку, але стали відкритим місцем служителів-слуг, які воюють не за владну позицію, а за заблудлими серцями.
62 Розбудовуйте стосунки з нецерковними ближніми.
63 Протестант розвиває дружні стосунки не лише з людьми зі своєї церкви, але й з тими, хто трапляється на його життєвій дорозі.
64 Протестант прийняв приклад і повеління Ісуса допомагати кожному потребуючому.
65 Усім навколо відомі протестантські громади тим, що там опікуються кожним відповідно до потреби.
66 Коли протестант знаходить людей у потребі, він намагається допомогти у їх біді ні про що не питаючи і нікого не відкидуючи.
67 Роблячи добро, протестант зміщує увагу з себе на добрість Бога, від Котрого усе благословення.
68 Завдання протестанта не просто нагодувати чи зодягнути голодного, але й навчити його, як заробляти та розпоряджатися коштами.
69 Свою церковну споруду протестант пристосував для якнайширшого спектру застосування.
70 Класи недільної школи приймають посеред тижня дітей для проведення позашкільного дозвілля, гуртків, організовуються групи догляду за дітьми.
71 Церки споруджують додаткові класи для того, щоби крім недільної школи відкрити християнську загальноосвітню школу, дитячий садок.
72 Церковні зали багатофункціональні і окрім богослужінь використовуються дітьми, молоддю, сім’ями для різноманітних корисних програм, куди вони приходять з друзями.
73 Протестант ініціативний у своїй околиці – він знає особливі потреби свого міста/села та допомагає відповідно до можливостей.
74 Протестант об’єднує християн різних конфесій та людей доброї волі, щоби разом сприяти розвитку місту, його процвітанню, доланню негативних явищ: наркоманія, ігроманія, допомога безхатченкам, дітям вулиці, сиротам.
75 Через активну сімейну позицію протестантів зменшилась кількість дитячих притулків – діти знайшли свої родини у християнських домах сімейного типу.
76 Протестантські пастори, гурти, хори та виконавці є учасниками міських, народних та державних свят.
77 Протестат не витарчає час на боротьбу з народними традиціями та звичаями – він якнайширше використовує їх для збудування стосунків та для благовістя. Грішні традиції він замінює на нові.
78 Місцева влада цінує допомогу та взаємодію з протестантьскими громадами у вирішенні різних питаннь суспільного життя.

Ірпінь, 1.11.17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “УКРАЇНСЬКИЙ ПРОТЕСТАНТ: ТРИ СТІНИ, ЯКІ ПОТРІБНО ЗРУЙНУВАТИ

  1. Нарешті хтось наважився сказати правду.
    Дякую Миколою!!!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *